ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Οι τιμές του παρόντος Τιμοκαταλόγου μπορούν να αλλάξουν χωρίς καμιά προειδοποίηση.
• Ο παρών τιμοκατάλογος ακυρώνει κάθε προηγούμενο.
• Οι τιμές του τιμοκαταλόγου είναι τιμές χονδρικής πώλησης.
• Τα εμπορεύματα ταξιδεύουν για λογαριασμό, κίνδυνο ευθύνη και έξοδα του αγοραστή.
• Η παράδοση των εμπορευμάτων στο πρακτορείο μεταφορών θεωρείται παράδοση στον αγοραστή.
• Τα εμπορεύματα παραμένουν στην κυριότητα της εταιρείας μέχρι την ολική εξόφληση τους.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ
Παραγγελίες γίνονται δεκτές με τους παρακάτω τρόπους:
1. Μέσω fax στους τηλεφωνικούς αριθμούς : 23107-97294 ή 210-6100773
2. Μέσω e-mail στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: info@centurycontrol.gr ή sales@centurycontrol.gr
3. Τηλεφωνικώς στο 2310 -797290 ή στο 210-6100770

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας και την αποφυγή λαθών προτείνονται οι τρόποι 1 και 2.
Οι παραγγελίες θεωρούνται πλήρεις μόνον όταν περιέχουν εκτός από την περιγραφή του προϊόντος και τον κωδικό του καθώς και ειδικές απαιτήσεις του πελάτη.
Τηλεφωνικές παραγγελίες γίνονται με ευθύνη του πελάτη και δεν δημιουργούν ευθύνη λάθους εκτέλεσης, για την εταιρεία. Ακυρώσεις παραγγελιών γίνονται δεκτές πριν την έναρξη αποστολής τους από την εταιρεία
Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να μην εκτελεί παραγγελίες πελατών της, εάν αυτές δεν έχουν εγκριθεί από το τμήμα χρηματοπιστωτικού ελέγχου.


ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ
Οι παραδόσεις των προϊόντων γίνονται με μεταφορική εταιρεία της επιλογής του πελάτη εφόσον έχει κοινοποιηθεί γραπτώς στην εταιρία και τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον πελάτη.
Σε κάθε άλλη περίπτωση η μεταφορά των προϊόντων γίνεται με μεταφορική εταιρεία της επιλογής μας.
Κακή εκτέλεση παραγγελίας γίνεται δεκτή εντός 10 ημερών από την παραλαβή της και μόνο εάν κοινοποιηθεί γραπτώς στην εταιρεία.
Μετά την παρέλεύση 10 ημερών η παράδοση θεωρείται σωστή και αποδεκτή από τον πελάτη.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ
Επιστροφές προϊόντων γίνονται δεκτές μόνο μετά από έγγραφη συγκατάθεση της εταιρείας και μετά από τον έλεγχο των προς επιστροφή προϊόντων από τον υπεύθυνο τομέα.
Τα προς επιστροφή προϊόντα πρέπει να συνοδεύονται με τα παραστατικά διακίνησης όπως ο φορολογικός κώδικας ορίζει
Προϊόντα προς επιστροφή θεωρούνται μόνο:
1. Τα προϊόντα που έχουν πρόβλημα ποιότητας
2. Τα προϊόντα που διαφέρουν από τα παραγγελθέντα
Σε οποιαδήποτε περίπτωση επιστροφές προϊόντων γίνονται δεκτές εντός 10 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής τους. Τα προς επιστροφή προϊόντα πρέπει να είναι αχρησιμοποίητα και να μην έχει αλλοιωθεί η συσκευασία τους.
Τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν πάντα τον πελάτη.


ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ
Όλα τα προϊόντα μας παράγονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ε.Ε. και έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας.
Εντός του χρόνου εγγύησης τα προϊόντα επισκευάζονται εφόσον δεν είναι παραβιασμένα, κατεστραμμένα ή δεν έχουν χρησιμοποιηθεί με λάθος τρόπο.
Ο χρόνος επισκευής εξαρτάται από το είδος της βλάβης.
Τα προς επισκευή προϊόντα πρέπει να συνοδεύονται με τα παραστατικά διακίνησης όπως ο φορολογικός κώδικας ορίζει.
Δεν παραλαμβάνονται προϊόντα προς επισκευή τον μήνα Δεκέμβριο.
Η διαδικασία αποστολής είναι ίδια με αυτή των επιστροφών.


ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ
Η αποπληρωμή των εμπορευμάτων γίνεται σύμφωνα με την εκάστοτε εμπορική και τιμολογιακή πολιτική της εταιρείας και την ειδική συμφωνία με τον κάθε πελάτη.
Η μη τήρηση των παραπάνω δίνει το δικαίωμα στην εταιρεία μη εκτέλεσης των παραγγελιών.
Αποδοχή της παραγγελίας από τον πελάτη συνεπάγεται αυτόματα αποδοχή των παραπάνω όρων.
Σε περίπτωση διαφορών μεταξύ της εταιρείας και των πελατών αρμόδια για την επίλυση τους είναι τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

go toΠισω στον Καταλογο
oroi polisis
 
........
   

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
About usΠροϊόνταΝέαDownloadsΚατάλογοςΕπικοινωνία .... ..... ......... ................... ...... ... . ....... ..... ... . ... .. ... . .. ..... .. . . ..... . . ... . ... . .. ... ..... .... ...... ©Art Noise Communication