Υποδειξεις
dimmer_synthesis
1.Για να πετύχετε το ίδιο επίπεδο φωτισμού να
χρησιμοποιείτε φορτία παρόμοιας ισχύος στον ίδιο
ροοστάτη.

2.Οποιαδήποτε επέμβαση στην συσκευή πρέπει να γίνεται
από ειδικό τεχνικό.

3.Λάθος χρήση ασφάλειας συνεπάγεται , καταστροφή του
ροοστάτη.

4.Πρίν από οποιαδήποτε επέμβαση πρέπει να διακόπτεται
η παροχή τροφοδοσίας.

5. Πολλαπλή σύνδεση DIMMERS συνεπάγεται μείωση της
ισχύος τους κατά 10% έως 20%.

6. Αύξηση της θερμοκρασίας περιβάλλοντος μειώνει την
απόδοση περίπου 10% ανά 5oC
 
•Τα DIMMERS πληρούν τις οδηγίες της ΕΕ χαμηλής τάσης
LVD 73/23/EOK και Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας
EMC 89/336/EOK.

Τήρηση των οδηγιών γίνεται με την
σωστή εφαρμογή των προτύπων
EN60669-1: 2001-01,
EN60669-1: 1999
EN60669-2-1: 2001-09, EN60669-2-1:2000 En55015

•Φέρουν σήμανση CE
 
dimmer_certificates
© ARTNOISE Adv
   

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
About usΠροϊόνταΝέαDownloadsΚατάλογοςΕπικοινωνία .... ..... ......... ................... ...... ... . ....... ..... ... . ... .. ... . .. ..... .. . . ..... . . ... . ... . .. ... ..... .... ...... ©Art Noise Communication