Ο Mini Traffo προσφερει πληθωρα καινοτομιων που καλυπτουν καθε ιδιαιτεροτητα και αναγκη της ελληνικης πραγματικοτητας.

Γενικα Χαρακτηριστικα

diagram_transformer

Οι ηλεκτρονικοί μετασχηματιστές είναι διατάξεις ηλεκτρονικές προορισμένες για την λειτουργία λαμπτήρων χαμηλής τάσης
και ιδιαίτερα των λαμπτήρων 12V που τα τελευταία χρόνια γνωρίζουν μεγάλη άνθιση.
Οι ηλεκτρονικοί μετασχηματιστές αντικαθιστούν τους παραδοσιακούς επαγωγικούς μετασχηματιστές toroital, E ή τύπου ballast. Η λειτουργία τους βασίζεται στο παρακάτω διάγραμμα.
Η παρακάτω φιλοσοφία κατασκευής προσδίδει στους ηλεκτρονικούς μετασχηματιστές πλεονεκτήματα και ιδιότητες που είναι αδύνατο να παρουσιαστούν στους επαγωγικούς

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Σε περίπτωση βραχυκυκλώματος στο δευτερεύον των μετασχηματιστών διακόπτεται η παροχή τάσης για όσο χρόνο ενεργεί το βραχυκύκλωμα. Μετά την αναίρεση του βραχυκυκλώματος η τάση επανέρχεται αυτόματα. Χρόνος βραχυκυκλώματος απεριόριστος.

SOFT START ΦΟΡΤΙΟΥ
Οι λάμπες καταστρέφονται κατά την έναυση τους λόγω του μεγάλου ρεύματος που απορροφούν (5 φορές το ρεύμα λειτουργίας).
Με την λειτουργία soft start γίνεται σταδιακή προθέρμανση του νήματος κι έτσι αποφεύγεται η καταστροφή τους.

ΧΑΜΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Η θερμοκρασία λειτουργίας των ηλεκτρονικών μετασχηματιστών εξασφαλίζει την δυνατότητα τοποθέτησης τους σε επιφάνειες ξύλινες και δεν επιφέρουν αλλοίωση αντικειμένων με τα οποία έρχονται σε επαφή, όπως ροζέτες φωτιστικών σωμάτων.
Δεν καταστρέφονται όταν μείνουν χωρίς φορτίο. Κάθε ηλεκτρονικός μετασχηματιστής έχει δυο όρια ελαχίστου και μεγίστου φορτίου.
Η λειτουργία και η απόδοση του ηλεκτρονικού μετασχηματιστή εξασφαλίζεται καλύτερα όταν το φορτίο είναι προς το μέγιστο όριο.
Αντίθετα λοιπόν με τους επαγωγικούς δεν υπάρχει ανάγκη μεγάλων ανοχών μεταξύ μετασχηματιστή και φορτίου.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Οι ηλεκτρονικοί μετασχηματιστές έχουν υψηλή απόδοση α=92-95%, ο δε συντελεστής ισχύος τους (Cos=0,98) είναι σχεδόν ίσος με αυτόν του ωμικού φορτίου (Cos=1), σε αντίθεση με τους επαγωγικούς που έχουν αντίστοιχα (α=80%, Cos=0,75). Έτσι με την χρήση ηλεκτρονικών μετασχηματιστών εξοικονομείται ενέργεια περίπου 20% και κατά συνέπεια αποσβένεται σταδιακά το κόστος αγοράς τους.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Ο όγκος των ηλεκτρονικών μετασχηματιστών είναι σημαντικά μικρότερος απ αυτόν των επαγωγικών. Συγκεκριμένα για κάθε Watt
χρειαζόμαστε περίπου 1,5cm³ όγκου στους ηλεκτρονικούς μετασχηματιστές και περίπου 3-5cm³ όγκου στους επαγωγικούς.
Το ίδιο συμβαίνει και με το βάρος όπου για παράδειγμα ένας ηλεκτρονικός μετασχηματιστής 105 W ζυγίζει μόνο 180gr ενώ ο αντίστοιχος επαγωγικός περίπου 2500gr.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ Ή ΟΜΑΔΙΚΗΣ
Οι ηλεκτρονικοί μετασχηματιστές ρυθμίζονται με ειδικούς dimmers (TYPE EL - TD 300 ELTD-R).

ΥΨΗΛΗ ΑΝΤΟΧΗ
Οι ηλεκτρονικοί μετασχηματιστές όπως και όλες οι ηλεκτρονικές διατάξεις είναι διατάξεις χαμηλής ενεργειακής

 
 
 
 
 
 

   

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
About usΠροϊόνταΝέαDownloadsΚατάλογοςΕπικοινωνία .... ..... ......... ................... ...... ... . ....... ..... ... . ... .. ... . .. ..... .. . . ..... . . ... . ... . .. ... ..... .... ...... ©Art Noise Communication