Συνδεσμολογια

Η καλή σύσφιξη των αγωγών στις κλέμμες του μετασχηματιστή αποτελεί προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα των παραπάνω οδηγιών.Καλωδιώσεις μεγάλου μήκους στο δευτερεύον των μετασχηματιστών δημιουργούν πτώσεις τάσης εξαιτίας των μεγάλων ρευμάτων και της χαμηλής τάσης. Το παραπάνω αναιρείται με τη χρήση των σωστών διατομών των καλωδίων. Η πτώση τάσης και ο υπολογισμός της σωστής διατομής γίνεται ως εξής:

metasx_sindes

U = τάση δευτερεύοντος Μ/Σ
L = µήκος καλωδίου σε µέτρα m
P = ισχύς φορτίου σε Watt
Xx = επαγωγή καλωδίου σε m/Ω . mm² (Μέτρα/αντίσταση . διατοµή καλ.)
ΔU=πτώση τάσης
Α=διατοµή αγωγού

x = 57   m /Ωmm²  ΧΑΛΚΟΣ
x = 36  m/Ωmm² ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
x = 6   m / Ωmm²   ΑΤΣΑΛΙ

  

• Για µήκος 2m και πτώση µικρότερη του 3% (0,36V) οι κατάλληλες διατοµές χάλκινων αγωγών είναι:

 

metasx_paradeigma

• Στα 5m µήκος αγωγού διατοµής 1.5mm² και φορτίο 50W η πτώση τάσης θα είναι:

metasx_paradeigma2

• Σε περίπτωση χρήσης αγωγών άλλου υλικού όπως αλουµινίου ή σιδήρου όπως εύκολα φαίνεται από τους παραπάνω τύπους µεγαλώνε η πτώση τάσης και απαιτούνται µεγαλύτερης διατοµής αγωγοί για την αναίρεση της.

 
 
 
 
 
 

   

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
About usΠροϊόνταΝέαDownloadsΚατάλογοςΕπικοινωνία .... ..... ......... ................... ...... ... . ....... ..... ... . ... .. ... . .. ..... .. . . ..... . . ... . ... . .. ... ..... .... ...... ©Art Noise Communication